Kontakta oss

Om oss

Affärsidé/verksamhetsidé

Högsby LBC skall med hög kvalitet, service, kompetens och miljöhänsyn erbjuda och utveckla för kunden attraktiva lösningar avseende transporttjänster. Alla som blir berörda av vår verksamhet skall vara fast övertygade om att varje tjänst skall vara en rekommendation för kommande affärer.

Kvalitetspolicy

Kvaliten i all vår verksamhet skall vara sådan att den utgör en väsentlig anledning att välja oss som transportör och entreprenör. Det betyder att vi skall erbjuda rätt kvalitet på våra tjänster och transportsystem så att kostnaden för kunden blir så rätt som möjligt.

Miljöpolicy

Högsby LBC med samtliga medarbetare, skall följa aktuell miljölagstiftning, arbeta för ständig förbättring och förebyggande av föroreningar samt följa upp och sätta nya miljömål.

Personal

Som på alla företag så är givetvis alla människor som ingår i organisationen dess viktigaste tillgång. Detta gäller både ägare, anställda, människor på väg och människor i andra befattningar. Alla hos Högsby Lastbilscentral är väl insatta i våra  olika policyn och vikten av dessa.

På kontoret finns Rickard Persson som jobbar med transportledning av fjärrtrafik och grustransporter mm,
samt ekonomi och administration Marie Norén.

Vi som är delägare i föreningen är:

Christer Lindén
Thorbjörn Gustafsson
Marcus Andersson
Nils-Inge Nilsson
Janne Berglund

Vi kör på framgångens väg!